URUT WADAH SUSU

“Odéd … naha maneh mamawa kutang ema ka sakola?  balikeun siah !” Ceuk Ema-na Odéd

“Rek diinjeum heula ku Odéd Ma, keur pelajaran keterampilan di sakola !”. Ceuk Odéd sabari ngasupkeun kutang kana jero tas sakola.

“Naha pelajaran keterampilan mamawa kutang sagala ?”. Ema Odéd nanya sabari panasaran.

“Duka atuh Ma … da dititahna kitu ku guru teh! saurna teh “barudak … engké isukan mawa WADAH SUSU NU URUT nya … keur nyieun karajinan tangan, kitu ceunah ceuk guru teh”. Ceuk Odéd sabari ngaléos.

😂😂😛😛…

Iklan

CURHATAN SETAN

Kacaritakeun di hiji imah kosong. Aya dua jurig keur ngobrol. Jurig kahiji ngarana Nana, jurig nu hiji deui ngarana Engkos.

“Kos, ari manéh paéhna gara-gara naon?” Ceuk jurig Nana nanya.

“Uing katirisan dina jero kulkas, euweuh nu pangmukakeun nepi ka sapoé jeput”. Ceuk jurig Engkos sabari ngeluk handeueul.

“Terus, ari manéh kunaon kitu paéhna?” jurig Engkos malik nanya.

“Panjang caritana Kos” ceuk jurig Nana nembalan

“Sok atuh geura carita, da ayeuna mah geus jadi jurig ieuh” ceuk jurig Engkos panasaran.

“Harita teh basa uing keur di kantor, boga firasat teu ngeunah, pamajikan uing keur salingkuh di imah. Tuluy uing ngebut mawa mobil, rék mastikeun wungkul. Barang nepi ka imah, bener waé di lawang panto aya sapatu lalaki”. Ceuk jurig Nana ngarénghap sakeudeung.

“Ku uing ditéangan tah cucungik lalaki nu geus salingkuh. Lebeng teu kapangih tah si haram jadol téh, nepi ka uing capé tuluy kena serangan jantung. jadi weh uing paéh”. Ceuk jurig Nana sabari kekereket jiga nu kesel.

Ngadéngé carita jurig Nana, jurig Engkos langsung nepak tarang bari ngomong “Atuh sia mah lain muka kulkas atuh. Pan aing nyumput didinya. Coba lamun dibuka mah, meureun aing can paéh meureun”..😆😆😆

IH … TEU CARA KANA EUSINA

Saperti biasa saméméh mangkat di gawé, Ngopi jeung anteng ngoprék HP mukaan group WA geus jadi kabiasaan matuh nu teu bisa diganggu. Sabari matana teu leupas ti layar HP, Odéd ngomong ka Odah pamajikan na “Néng … Cik pangnyandakeun dompet akang dina saku lancingan di kamar”

Sabari jeung kukulutus Odah ngajawab “Candak wé atuh ku nyalira, kagok rék mandi” sabari ngoloyong ka kamar mandi.

“Iiih … teu cara kana eusina” ceuk Odéd satengah ngomél

Beres mandi, Odah ngageroan Odéd “Kang … punten ih pangnyandak keun lancingan dina sasampayan”

“Horéam ah … cokot wé ku sorangan” Odéd masih ambek nu tadi.

Sabari ngagorowok Odah ngomong “Iiih … teu cara kana eusina”

MANDIAN UCING

Nini Dédéh nyimpang ka toko Bi Yuli nu aya di Bojong.

👳 Nini Dédéh: “Meuli Detergen, Neng …!”.

👩 Bi Yuli : “Kanggo naon Ni …?”,

👳 Nini Dédéh: “Ucing Nini pinuh ku leutak, tikunclung, rék diseuseuh …?!”.

👩 Bi Yuli : “Paéh atuh Nini ari ucing diseuseuh maké Detergen mah …!!”. sabari tetep ngasongkkeun Detergen na.

 

Isukna Nini Dédéh datang deui ka tokona Bi Yuli.

👩 Bi Yuli : “Kumaha ucing teh Nini …?”

👳 Nini Dédéh : “Paéh …!!”

👩 Bi Yuli : “Tuh bener pan, maenya ucing diseseuh ku Detergen …!”.

👳 Nini Dédéh: “Tapi ucingna paéh lain kusabab diseuseuh”

👩 Bi Yuli : “Atuh ari paéhna kunaon…?” j

👳 Nini Dédéh : “Dipeureut …!!”

 

😄😃😃😃😃😃😃

KATINGGALEUN HP

Aki Odéd bulak-balik nelepon aki Uhid. Lantaran teu diangkat-angkat wae, Tuluy manéhna nga-sms. “Hid, di mana, euy..?”

Teu dibales. Di sms deui: “Keur sibuk, nya, Hid …?”

Teu dibales oge.

Akhirna sms katilu: “Manéh teh sehat, pan..? Teu gering …?”

Keukeuh teu dibales. “Uhid maneh ngambek ka aing …?”. Masih teu dibales.

Aki Odéd mulai naék darah tinggina, terus nga-sms deui : “Na ari manéh Uhid bolak balik di telepon teu di-angkat-angkat, di sms teu dibales, jiga pajabat waé. Aing nelepon jeung sms euweuh maksud nanaon, ngan arék ngabéjaan HP manéh tinggaleun di imah aing. Pusing aing mah, HP manéh ti tatadi ngan disada wae …!”

RARASAEUN SALINGKUH

Saba’da ngalaksanakeun pasunahan salaki pamajikan, Odéd jeung Odah meuni talibra saré na.

Bakating ku tibra Odah ngalindur sabari ngomong hariweusweus *”kang hudang kang, itu salaki Odah datang”*, sabari terus noélan tonggong salakina nu keur tibra.

Ngarasa aya nu noélan jeung aya nu ngomong hariweusweus … Koréjat … Odéd hudang tibuburanjat sabari culang cileung … jleng … luncat kaluar tina jandela.

#ngarasa_keur_salingkuh_jeung_tatangga

TILU PAMENTA

Dina hiji waktu … Odéd, preman nu kawéntar sadis tur bengis di Johar, ulin maké kuda ka leuweung nu kawentar angker jeung pikasieuneun di gunung Sanggabuana. Ditengah perjalanan, manéhna manggihan aya oray hideung gédé ngahalangan jalan na. Kontan kudana ngadadak eureun. Srreeet Odéd ngaluarkeun bedog rék nyabet oray hideung nu halangan tadi. Waktu bedogna diayunkeun, ngadak-ngadak oray hideung na ngomong, “Ampuuuun … kang! Kuring tong dipaéhan …”

Sabari ngarasakeun kareuwas, Odéd tuluy nanya ka oray, “Na saha manéh, naon untungna teu maehan maneh? …”

“Kuring nu ngageugeuh di ieu tempat …, pokona kuring bisa ngabulkeun tilu kahayang akang, lamun kuring teu dipaéhan ..”. ceuk oray ngajakan barter.

Tah ieu kesempetan aing, gerentes Odéd ngomong dina hate, tuluy manéhna nanya ka oray, “Bener manéh bisa ngabulkeun tilu kahayang aing …?”.

“Bener kang … sok geura pok nyarita”. Ceuk oray sabari unggeuk

“Okéh lamun kitu mah. _Nu kahiji_ beungeut aing hayang kasép supaya loba awéwe nu barogoheun. _Nu kadua_  , aing hayang loba duit sangkan bisa meuli naon waé nu dipikahayang. _Nu katilu_ , hayang parabot bobogaan aing sagédé bobogaan kuda nu ditumpakan ku aing ayeuna.” Ceuk Odéd nyebutkeun tilu paménta na.

Si Oray nyanggupan tilu kahayang Odéd. Tuluy ngomong, “Jung geura balik, ku kuring geus dikabulkeun kahayang akang. Engké geus nepi ka imah, pék geura pariksa.”

Odéd gura giru balik. Geus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan oray nu ngageugeuh leuweung tadi.

Nepi ka imah, Odéd langsung ngeunteung dina kaca nu ngagantung di kamarna. Bener beungeutna jadi kasep kacida jiga Aliando meureun ayeuna mah. Panasaran manéhna muka lomari … wooow … bener pinuh ku duit gepokan jeung emas batangan.

Panasaran jeung kahayangna nu katilu, gura giru Odéd asup ka kamar mandi. Pas calana na morosot, Odéd Molotot tuluy ngajerit “Cilakaaaaaaa … aing salah mawa kuda … kuda na kuda bikang …” 😜😜😜

CARITA LUCU BAHASA SUNDA