Silaturrahmi Pajabat

Dina raraga ngayoman warga lansia jeung miskin, boboran ayeuna pak Camat jeung pak Lurah ngayakeun kunjungan silaturrahmi. Anu didatangan kahiji nyaeta nini ijah.

Pak Camat: “Ni, nepangkeun abdi Pa Camat sareng Pa Lurah…”

Nini Ijah : “Oh, mangga caralik ari sugan teh sanes menak hungkul”

Waktu keur ngobrol, tos kasampak dina meja aya sagala rupa kueh-kueh, maklum suasana masih lebaran. Diantara kadaharan eta aya nu pikabitaeun nyaeta kacang mde dina keler leutik da ari kueh mah geus rada gariung jeung sieun panyakit gula.

Pak Camat: “Nini teu kenging repot-repot ieu meni tos sagala rupi, ieu di tampi kacang Mete na”

Nini Ijah: “Oh … mangga-mangga sok di raosan sing kenging hapunten teu aya nu sae”

Bakating ku ngeunahna eta kacang mede teu karasa bari ngobrol tepi ka beak sakeler ku Pa Camat jeung Pa Lurah.

Pak Camat: “Waduh Nini, ieu dugi ka seep kieu kacang medena ku abdi”

Nini Ijah: “Oh, teu sawios bingah we ari di seep keun mah da didieu oge saha nu nuang na, nini mah tos teu kiat nuang na oge, maklum waos nini mah tos seep tos teu aya kanggo nga gegelna, syukur atuh ari disareepkeun mah”

Pak Camat: “Nini meni kersaan sareng raos deuih nya gurih nya ngepros … ngadamel nyalira?”

Nini Ijah: “Ah Henteu Menak, ari Nini mah kaseneng teh ti ka pungkur Coklat matak Waos engal seep oge, nya sok di kintunan ku marurangkalih ku incu Silver Queen coklat Kacang mede, nya ku nini teh di kemotan we bari dikolomoh coklatna hungkul nepi ka bersih, teras kacangna di kempelkeun dugi ka kenging sakeler. Syukur bae upami ditaruang mah janten teu mubadzir kacang kenging ngolomoh nini teh”

Pak Camat: ???$%#&@&%

🤣🤣🤣🤣🤣

Iklan

Miceun Ucing

Odah : “Kang piceun ucing téh, geuleuh …”

Odéd : “Kamari ku akang geus dipiceun, tapi balik deui … balik deui …!!!”

Odah : “Sing jauh atuh kang miceunna …!!”

Isukna Odéd ngarungan ucing tuluy indit ka leuweung.

Kurang leuwih 5 jam lilana perjalanan.

Bérés miceun ucing, tuluy manéhna reureuh dihadapeun tatangkalan tuluy kasaréan.

Hudang saré Odéd langsung nélpon ka Odah.

Odéd : “Nyi ucing téh aya ka imah deui teu??”

Odah : “Aya kang, kunaon kitu …??”

Odéd : “Pang nanyakeun, tadi balikna jalan kamana kituh, ieu akang nyasab di leuweung..?!?! 😭”

Odah : “Haaahh…”

Cita-cita Oded

Guru Suharto : “Dina ngeusi kamerdékaan, maranéh kudu leuwih soson-soson dina nyiar élmu pangaweruh. Kukituna maranéh kudu boga cita-cita luhur!”

Guru Suharto : “Ayeuna Bapa rék nanya cita-cita maranéh saurang-saurang!. Coba Wawat … naon cita-citana?”

Wawat : “Abdi mah hoyong janten POLWAN … supados tiasa ngajaga masyarakat tur kulawarga”

Guru Suharto : “Ari Odah … lamun geus gedé, rék jadi naon?”

Odah : “Abdi mah hoyong janten BIDAN … supados tiasa nyéhatkeun masyarakat jeung kulawarga”

Guru Suharto : “Emh aya ku payuuuus tah cita-cita teh … Nah … kumaha ari Indri?”

Indri : “Abdi mah hoyong muka TOKO GROSIR SEMBAKO, supados gaduh pegawai”

 

Guru Suharto : “Ayeuna  budak lalakina ku Bapa rek ditanya hiji-hiji … Kumaha … cing jang Odéd?”

Odéd : “Cita-cita abdi mah mung hiji pa guru”

Guru Suharto : “Mémang naon cita-cita manéh? …”

Odéd : “NYANDUNG!!!”

Guru Suharto : “Gustiiiiiii nu Agung ari manéh Odéd, beda ti batur … terus rék kasaha nyandung téh kitu?”

Odéd : “Nu kahiji ka POLWAN WAWAT, nu kadua ka BIDAN ODAH, atuh nu katiluna ka INDRI anu gaduh TOKO GROSIR SEMBAKO. Insya Alloh hirup abdi bakal genah sareng merenah tur tumaninah”

 

Guru Suharto : “Gustiiii … Odééééééééd … manéh téh cerdas ngan nurus tunjung …!!”

Manuk Oded

Ngarasa manukna panjang teuing, Odéd datang ka mbah Boséng tukang ngagedéan Manuk.

 

Odéd: “Mbah, tulungan ieu MANUK kuring pondokan lah… ieu panjangna 37 cm, atuh moal aya awéwé anu daékeun.. sarieuneun..”

 

Mbah Boséng “Mbah mah teu bisa, lamun manjangan mah bisa..!!”

 

Odéd: “Beu kumaha atuh Mbah..?”

 

Mbah Boséng : “Kieu wéh ayeuna mah.. di Bojongkonéng aya Nini Lulu nu Sakti.. pancing manéhna sina ngomong “EMBUNG”.. sabab setiap manéhna nyebut EMBUNG manuk anjeun bakal mondokan 5 cm…”

 

Odéd atoh pisan, langsung ngagidig ngajugjug ka imah Nini Lulu..

 

Sanggeus Panggih Odéd langsung ngomong

 

Odéd : “Ni.. daék teu kawin jeung kuring?”

 

Nini Lulu : “EMBUNG..!!”

 

Bener wé, saharita manukna Odéd mondokan 5 cm…

 

Odéd : “Atuh Ni.. daék wè nya..?”

 

Nini Lulu : “EMBUNG..!!”

 

“Asik geus ngurangan 10 cm, tinggal ngurangan 5 cm deui, sigana lamun 22 cm mah bakal pas…”  gerentes Odéd.

 

Tuluy Odéd nanya deui: “Da Nini mah bageur, daék wé atuh nyaaa..?”

 

Nini Lulu : “EMBUNG, ceuk aing EMBUNG EMBUNG… pan tatadi ogé geus ngomong EMBUNG, pokona Aing mah EMBUNG..!!”

 

Odéd ngitung omongan Nini Lulu 5 kali nyebut EMBUNG, barang nempo kahandap manukna tinggal 2cm..

 

Gubraaag Odéd kapaéhan… 😵

Carita Kutu

Aya dua kutu sosobatan. Kutu Leutik (KL) di Surabaya,  Kutu Gedé (KG) di Bandung.

Duanana panggih di Jakarta.

 

KG: “Maneh ka dieu naék naon?”

 

KL ngajawab bari ngadégdég katirisan: “Naék pesawat … nangkél dina kumis Pilot … AC dina cockpit tiis pisan, uing  kabulusan.”

 

KG: “Tah … engké deui lamun naék pesawat, tong dina kumis pilot … coba di jero erok pramugari … karasa geura leuwih haneut”

 

Sabulan ti harita, éta dua kutu téh panggih deui. Kutu Leutik masih kénéh ngahodhod katirisan.

 

KG: “Jigana manéh teu nurut kana saran uing nya.?”

 

KL: “Éh … sidik uing téh ngarayap dina jero anderok pramugari … Enya … haneut, nepika teu karasa terus saré. Éh … tapi anéh, naha ari hudang, uing geus aya dina kumis Pilot deui”

 

😂😂😂

Tarsan Jeung Monyet

Monyet nanya ka Tarsan: “…San.. naha maneh make calana wae, urang sakabeh monyet euweuh anu di calana, aya anu dirahasiakeun ka urang nya…???!! Sok ngaku lah…!!!”

 

Tarsan: “Henteu.. euweuh anu dirahasiakeun ah…?!”

 

Monyet: “kan urang jeung maneh wawuh geus lila, sok nyarita weh atuh…!”

 

Tarsan: “embung ah…!!”

 

Lantaran panasaran si monyet ngajak baturna rek ngintip Tarsan mandi.  Barang si Tarsan muka calana, eta monyet2 seuri ngagakgak nepi nyeri beuteung…bari pok nyarita: “pantesan ..make calana terus…singhoreng buntutna di hareup…pondok deuih…hahaha…!!” 😀😀😀

IMAM SHALAT

Kulantaran imam gering, Mang Usup urut jéger disusurung sinah ngaimaman sholat maghrib.

Rakaat kahiji, Mang Usup lumayan lancar maca Fathihah jeung surat Al-Ikhlas.

Dina rakaat kadua, saanggeus maca Al-Fathihah, terus diaminkeun ku para ma’mum. Mang Usup teu kadéngé deui sora neruskeun maca suratna. Samenit.., dua menit.., nepi geus ka lima menit Mang Usup can kénéh neruskeun maca surat. Ma’mum ti tukang geus mimiti aya nu dédéhéman. “Ehem, ehem…!!”

Teu kungsi lila, Mang Usup ngalieuk ka tukang bari ngomong, “Kénging teu maca kulhu deui?”

Na atuh éta mah ma’mum, kabéh ngajawab, “Kengiiiiiingg…!!!” 😃Batal kabeh😀

NINI JEUNG INCU

Oded : “Ni … nuju naon?”

Nini : “Keur ngala Daun Cau Jang..”

Oded : “Daun Cau Kanggo Naon Ni..?”

Nini : “Kanggo Didamel Leupeut atuh”

Oded : “Ari Leupeut kanggo naon ni?”

Nini : “Nya keur dituang Engke..”

Oded : “Oooohhh… engke, Ari nini nuju naon ayeuna?”

Nini : “Keur Ngala Daun Cau”

Oded : “Kanggo Naon?”

Nini : “Keur Nyieun leupeut, pan tadi geus dibejaan..”

Oded : “Leupeut Kanggo Naon?”

NIni : “Nya keur di dahar atuh !! piraku keur kuramas”

Oded : “Oh kitu nya ni”

Nini : “Enya.. mendingan kaditu jung ameng jang, tong ngaganggu Nini”

Oded : “Naha??”

Nini : “Nya pan Nini na keur sibuk..”

Oded : “sibuk naon ni?”

Nini : “keur ngala daun cau, pan tadi geus disebutkeun, ari maneh nya!!”

Oded : “Daun cau kanggo naon ni?”

Nini : “keur dijieun leuupeeutt… leuupeuuuuuuuuttt….siaahh!!”

Oded : “nini nyarios jeung saha?”

Nini : “nya jeung maneh atuh…!”

Oded : “naha gogorowokan sagala? pan abi didieu caket nini..”

Nini : “Sabab maneh teu ngarti-ngarti … teu nempo nini keur digawe, Hah…?!”

Oded : “memang nuju didamel naon kitu ni?”

Nini : “Hadeuhh… Ngala daun cauu.. belet..!”

Oded : “Daun cau kanggo naon ni?”

Nini : “Ya Allah,.. belet.. belet teuing ieu budak, keur didahar atuh!!”

Oded : “Pan di bumi aya beas, naha nini nuang daun cau?”

Nini : “Oded … incu Nini nu bageur, kasep, pinter, bisi nini meunang darah tinggi, jung maneh geura ulin! Tong ngaganggu, nini keur digawe..”

Oded : “Naha kenging darah tinggi? saleresna nini teh nuju milari darah tinggi atanapi daun cau?                       Ke, ari darah tinggi teh naon? naha sami hejo sapertos daun cau?”

Nini : “Hadeuuhh….dasar maneh mah belegug,,!”

Oded : “belegug? abi mah jalmi sanes belegug.. nini stressnya??”

Nini : “nya nini stress! Lieur kana sirah na ge, lieur… lieur…!!”

Oded : “Ari milarian daun cau matak stress? Naha nini masih milarian keneh?”

Nini : “Geus…!! tong nanyakeun deui, geura balik jug, Burukeun..!!!”

Oded : “Mangga ni, ari nini moal ngiring uih..?”

Nini : “Moaaallll….pan nini na keur digawe..”

Oded : “Didamel naon kitu ni..?

Nini : “Ngala daun caauuuuu……..”

Oded : “Daun Cau kanggo naon?”

Nini : “Astaghfirullah… sugan mah maneh teh kudu dipodaran ku aing siaah!!!” 😭😭😭

KACEPLOSAN

👩 *Odah* : _”Kang, pencétan atuh Odah !”_ (bari gogoleran)

🕵 *Oded* : _”yap ka dieu sayang !”_ (tuluy mencetan bitisna)

👩 *Odah* :  _”Kang, mun Odah maot tiheula,… Akang rek kawin deui moal ?”_

🕵 *Oded* : _”hushhhh, naon ? Pamali ah ngomong2 maot sagala !”_

👩 *Odah* : _”iiih upama ieu mah Kang !”._

🕵 *Oded* : _”hah,… moal atuh Nyi. Akang mah satia !”_

👩 *Odah* : _”iihh,… ari engke nu ngurus Akang saha ?_

_Pokona mun Odah maot tiheula, Akang kudu kawin deui !”_

🕵 *Oded* : _”heu’euh,… heug atuhlah !”_ 😎👍😜

👩 *Odah* : _”Kang… ngke pamajikan nu anyar dibawa ka imah ieu nya ?”_

🕵 *Oded* : _”nya heu’euh atuh, dibawa kamana deui ?”_

👩 *Odah* : _”terus baju jeung sendal Odah dibikeun ka manehna nya Kang ?”_

🕵 *Oded*: _”heug atuh, tibatan dipiceun, keun weh bisa kapake mah !”_

👩 *Odah* : _ari ngke mun masak, make parabotan Odah nya ?”_

🕵 *Oded* : _”heu’euh atuh. Mun teu kitu engke akang daharna kumaha ?”_

👩 *Odah* : _”trus,… kutang Odah ge dipake nya ku manehna  ???”_

🕵 *Oded* : _Moal atuh *kutang* mah,… !”_

👩 *Odah* : _”naha, kunaon kitu Kang ?”_

🕵 *Oded* : _”Da moal mahi atuh ,… itu mah gede, makena nomer 38. Apan maneh mah ngan make nomer 34 !”_

(hadeeuuuhh…bedul teh  kaceplosan, euuuuuy)

👩 *Odah* : _”Akaaang,… saha tateh hah,… sahaaaaa ???”_ 😫😡👊👹👺

*Bleedagh,… suku Odah najong dada Oded nepi ka nangkarak bengkang,…. !*

😫🤓😜😎😇

Blog di WordPress.com.

Atas ↑